1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad ABella Ilusalong e-poe (edaspidi: E-pood) müügitingimused (edaspidi: Tingimused) kehtivad Abella E-poest ostmisel internetiaadressilt https://www.abellailusalong.ee/kasutustingimused. Kauba Müüja on ABELLA OÜ (edaspidi: Müüja), registrikood 11983543, e-posti aadress info@abellailusalong.ee Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: Klient) ja Müüja vahel ABella Ilusalong E-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.abellailusalong.ee/kasutustingimused. Kui Klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning Klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.

1.4. Tingimustele lisaks kohaldatakse E-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab ABella E-poes esitada kas registreerinud kliendina sisse logides või anonüümse kliendina.

2.2. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha.

2.4. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad Kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast kauba eest tasumist tuleb Kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Müüja Kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.

2.7. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates Kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

2.8. Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja Kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.

3. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Kõik ABella E-poes müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes.

3.2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.3. Kauba eest saab tasuda Abella E-poes Eesti Maksekeskuse vahendusel Eesti panga linkide kaudu või arve alusel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Kauba eest tasumine on alati eurodes.

4. KAUBA KÄTTESAAMINE

4.1 Kaupa saab tellida ITELLA automaati või kliendi poolt näidatud aadressile Kuller teenust kasutades.

4.2 Tellimuse kättetoimetamise aeg sõltub kauba saadavuses. Iga toote juures on märgitud, kas lisandub tarneaeg või on tegemist laos oleva kaubaga (sellisel juhul on tarne umbes 2-5 tööpäeva). Tarne hilinemisel teavitatakse klienti. Müüja kohustab kauba kliendile toimetama tootekirjeldustes märgitud tähtaegadel. Ühtlasi on Klient teadlik, et erandjuhutudel (vääramatu jõi asjaoludel) võib kauba kohaletoimetamine viibida. Kui kauba juures märgitud tarneaeg on läinud üle, siis on kliendil õigus tellimus tühistada ja nõuda raha tagasimakset.

4.3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist

4.3.1. Kauba kohaletoimetamisel Kliendi poolt valitud ITELLA pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt ITELLA hinnakirjale. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 149 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.3.2. Kaup saabub pakiautomaati vastavalt ITELLA teenuse osutamise tingimustele ja tähtajale.

4.3.3. Kauba kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS-teatega, mis sisaldab pakiautomaadi ukse avamiseks unikaalset uksekood.

4.3.4. Müüja ei vastuta Kliendile tekkinud kahju eest, kui Müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse pakiautomaadi unikaalse koodi ning selle alusel on kaup kätte saadud.

4.3.5. Juhul, kui Klient ei ole hoiutähtaja möödudes pakiautomaadist kaupa vastu võtnud, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning Müüja tagastab Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.4. Kauba kättesaamine kulleriga

4.4.1. Valides kauba kohaletoimetamiseks Kulleri, lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu vastavalt Kulleri hinnakirjale. Juhul kui tellimuse maksumus ületab summat 149 €, kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

4.4.2. Kaup jõuab kulleriga Kliendini vastavalt Kulleri teenuse osutamise tingimustele ja tähtajale.

4.4.3. Klient peab tagama kokkulepitud ajal ja aadressil kauba vastuvõtmise. Juhul kui Klient ei ole kauba saabumise hetkel kättesaadav, teeb kuller ühe täiendava katse kaupa kätte toimetada. Kui mõlemad katsed kaupa Kliendile üle anda ebaõnnestuvad, loeb Müüja, et Klient on tellimusest loobunud ning tagastab Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

4.5. Kauba kontroll

4.5.1. Kauba kättesaamisel kohustub Klient avama tootepakendi ettevaatlikult, pakendit ja tooteid kahjustamata. Juhul kui Klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on Müüjal õigus kaupade tagastamisel nõuda tekitatud kahju hüvitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta Klient rikutud pakendi eest.

4.5.2. Juhul, kui Klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, tuleb sellest koheselt teavitada Müüja klienditeenindust.

4.5.3. Müüja vastutab Kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle Kliendile.

5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja kasutab Kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja andmeid sooritatud ostude kohta kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ulatuses, mis on vajalik Kliendi poolt E-poes esitatud tellimuse täitmiseks. Müüja ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a posti- või kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik kauba Kliendile kättetoimetamiseks.

5.2. Müüjal puudub internetipanga vahendusel kauba eest tasumisel juurdepääs Kliendi pangaandmetele.

5.3. Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le

6. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED

6.1. Kliendil on õigus põhjust esitamata lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest (kauba Itella pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 7).

6.2. Kauba tagastamiseks peab Klient täitma lepingust taganemise avalduse ning edastama ABELLA OÜ’le võttes ühendust salong@abellailusalong.ee 

6.3. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba Müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Tagastatavad Tooted tuleb üle anda Müüja kaupluses, saates kulleri või pakiautomaadiga. Kvaliteetsete toodete tagastamisega seotud kulud kannab Klient, transpordi maksumus lahutatakse maha tagastavast summast vastavalt transpordi ettevõtte hinnakirjale.Juhul kui tagastatakse valesti saadetud toode ja/või ebakvaliteetne toode, kohustub Müüja sellise toote tagasi võtma ja asendama selle analoogse sobiva tootega. Kui Müüjal pole asenduseks sobivat toodet pakkuda, tagastab ta Kliendile kauba eest tasutud raha ja transpordi eest tasutud kulu esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.

6.4. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Soovitame Kliendil kõik kaubad, mida ta soovib tagastada, kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Kaup tuleb tagastada originaal-transpordipakendis.

6.5. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt pakendist välja võetud aluspesu, ujumis- ja päevitusriided, sukad-sokid). Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.

6.6. Juhul, kui Klient on tehingust taganenud, tagastab Müüja Kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse jõudmisest Müüjale. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.

6.7. Juhul, kui Klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on Müüjal õigus keelduda kauba tagasi võtmisest või nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

7.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba Kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub Müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

7.2. Kliendil on soovitatav esitada pretensioon e-posti teel aadressile salong@abellailusalong.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

7.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

7.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

7.5. Müüja ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Õpetaja 9A Tartu 51003, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12 Tallinn 10117,http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Tartu Maakohtusse. Lisaks on kõikidele Klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr. 

8. VASTUTUS

8.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate kasutustingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. Müüja vastutab toote müügihinna ulatuses.

8.3. Klient kohustub kasutama E-poe teenust üksnes seaduse ja heade tavadega kooskõlas olevatel eesmärkidel.

9. PRIVAATSUSPOLIITIKA

9.1. Klient annab Müüjale selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.

9.2. Müüjale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ja neid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja Kliendile kauba pakkumiseks.

9.3 Müüja säilitab Kliendi kohta ostude sooritamise käigus Kliendi poolt sisestatud kontaktandmed ja info sooritatud ostude kohta. Seda infot käsitletakse konfidentsiaalsena ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete Kliendile saatmiseks, edastakse kulleriteenust osutavale ettevõttele.

9.4. Müüja võib kasutada Kliendi isikuandmeid Kliendile eripakkumiste ja kampaaniate kohta info saatmiseks e-posti teel üksnes juhul, kui Klient on andnud selleks oma nõusoleku.

9.5. Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. E-poel puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele. Isikuandmeid töötleb ABELLA OÜ

10. KLIENDITUGI

10.1. Kui Sul tekib küsimusi või on murekohti, siis võta julgelt meiega ühendust, püüame Sind aidata igal võimalikul moel. Helista +372 740 3004 või kirjuta meile salong@infoabellailusalong.ee